Keisai Eisen

Keisai Eisen
Japanese woodblock print